Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Алексей Зверев

Алексей Зверев

Националност: Русия

(1939-2003) Руски критик, литературовед и преводач, доктор на филологическите науки. Професор в Руския държавен хуманитарен университет. Основно работил в сферата на история на американската литература, сравнително литературознание, руска литература на 20в. Написал е книгите: "Модернизма в литературата на САЩ", "Американският роман на 20-30-те години", "Двореца на острите игли. От художествения опит на 20 в.". Специалист по история на литературата на Западна Европа и Америка 19-20 в.". Член е на Съюза на писателите на Русия. Награден е с медал "В памет 850-тата годишнина на Москва". Автор на повече от 1000 труда.

Библиография