Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

Проф. дпн Нели Иванова

Проф. дпн Нели Иванова

Националност: България

Проф. дпн Нели Иванова преподава в СУ „Св. Кл. Охридски”. Автор е на над 250 публикации, посветени на възприемането и осмислянето на художествен текст, на жанровото своеобразие на литературни произведения, на методическия подход на началния учител и много други.

Координатор, експерт и обучител по европейски и национални програми, свързани с обучението в 1.-4. клас, в мултикултурна среда, в условия на слети класове, за деца със СОП и пр.

Библиография

Обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

Читанка 1. клас

Тетрадка читанка 1. клас

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас, част 2

Български език 2. клас

Тетрадка №1 български език 2. клас

Тетрадка №2 български език 2. клас

Книга за учителя по български език и литература за 2. клас

Читанка 2. клас

Тетрадка към читанка 2. клас

Тетрадка №3 български език 2. клас

Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 2. клас

Чета с разбиране 1. клас - ново преработено издание

Чета с разбиране 2. клас - ново преработено издание

Книга за учителя по български език и литература за 3. клас

Чета с разбиране 3. клас - ново преработено издание

Учебно помагало по български език и литература за избираемите учебни часове за 4. клас

Книга за учителя по български език и литература за 4. клас

Чета с разбиране за 4. клас – ново преработено издание