Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Макс Вебер

Макс Вебер

Макс Вебер e немски юрист, икономист и социолог. Един от основоположниците на социологията като научна дисциплина. Трудовете на Вебер продължават да оказват своето въздействие върху развитието на социологията и в наши дни. Най-известното му произведение е "Протестантската етика и духът на капитализма".

Библиография