Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Егор Гайдар

Егор Гайдар

Националност: Русия

Егор Тимурович Гайдар (1956 - 2009) е руски държавен и политически деец, историк, икономист, доктор на икономическите науки. Един от основните лидери и идеолози на икономическите реформи в началото на 90-те години в Русия.
Под ръководството на Гайдар е поставено началото на преход от планова към пазарна икономика, либерализация на цените, преструктуриране на данъчната система, извършени са либерализация на външната търговия и започва приватизация.

Библиография