Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

доц. д-р Любен Витанов

доц. д-р Любен Витанов

Националност: България

Доц. д-р Любен Витанов е преподавател в СУ "Св. Кл. Охридски". Чете курсове по методика на обучението по техника и технологии, иновативни и нетрадиционни методи и стратегии на обучение, методика на обучение и възпитание в часа на класа и др. Ръководител е на екип, разработил държавните образователни изисквания и учебни програми по домашен бит и техника. Ръководи и участва в проекти за обучение на деца и ученици по наука и техника (Франция), Лего Дакта образователни програми (Дания), Работа с таланти в областта на науката и техниката (България), Обучение по предприемачество (САЩ). Председател е на националната комисия на състезанието "Знам и мога" Автор е на системи за обучение в детските градини и началното училище, както и на много учебници и учебни помагала в издателство "Просвета".

Библиография

Методика на обучението по безопасност на движението

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 4. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 2. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас

Книга за учителя. Спазвам правилата 1. клас

Книга за учителя. Спазвам правилата 3. клас

Книга за учителя. Спазвам правилата 4. клас

Книга за учителя. Спазвам правилата 2. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 7. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 5. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 6. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 2. клас

Изобразително изкуство 1. клас

Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас

Изобразително изкуство 2. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 4. клас - ново актуализирано и преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 4. клас

Книга за учителя. Спазвам правилата 3. клас

Книга за учителя по изобразително изкуство за 3. клас

Книга за учителя по изобразително изкуство за 4. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 5. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 6. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 7. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 2. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 4. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 1. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 2. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 3. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 4. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 5. клас – ново преработено издание

Книга за учителя. Спазвам правилата 6. клас – ново преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас – ново преработено издание