Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

 Едвин Сугарев

Едвин Сугарев

Едвин Сугарев е български поет, общественик и политик.

Завършва българска филология в Софийския университет през 1978. През 1985 г.  защитава докторат на тема „Българската литература след Първата световна война и немският експресионизъм (мирогледни и стилистични паралели)“.

Научен сътрудник в Института за литература между 1986 – 1990 г, като междувременно преподава нова българска литература в СУ (1987) и води лекции върху българския експресионизъм в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1988).

През 1989 г. става редактор на литературния самиздатски алманах „Мост“. През 1990 г. влиза в редколегията на сп. „Литературна мисъл“, и също е редактор на „Литературен вестник“ от 1991 до 1996 и от 2003 до днес.

От 2002 г. е научен сътрудник в Института за литература при БАН. През 2008 г. защитава докторат на тема „Александър Вутимски – паралелни прочити“. През 2010 г., в несъгласие с начина на реформиране в БАН, напуска и става преподавател в НБУ. Член на редколегията на „Българистика Nuova“ – годишник на департамент Нова българистика към НБУ.

Дейността си на литератор и поет Сугарев съвместява с обществена и политическа дейност.

Библиография