Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

доц. д-р Виолета Стойчева

Националност: България

Виолета Стойчева е ръководител на катедра "Въвeждaщa и пpoдължaвaщa квaлификaция" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с интереси в областта на методология на историята, дидактика и методика на историята, устна история, гражданско образование. Има редица публикации на български и английски език, също е и автор на учебни помагала по история.
Библиография