Книги
Учебна литература
За Учителя
Автори

» Обратно

д-р Юлия Симеонова

Националност: България

Юлия Симеонова е преподавател в катедра "Нова и най-нова история на България" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" с интереси в областта на методика на обучението по история, дидактически технологии на обучението, комуникацията в обучението и др. С публикации на български език в сборници и списания, съща така е автор на учебни помагала по история.
Библиография