Книги
Учебна литература
Книги

» Обратно

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 1. клас

Автор: доц. д-р Любен Витанов

ISBN: 978-954-320-163-1
Категория: Помагала за ученика
Корици: Меки

Цена: 5.00 лв.

Гласували: 16

Автори: доц. д-р Любен Витанов, Красимира Брайкова, Таня Кечева

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-289/05.03.2008 г. на министъра на образованието и науката. Методиката "Спазвам правилата" предлага цялостен и интегриран подход на преподаване и учене в часа на класа. Тя включва знания и умения от безопасността на движение по пътищата, защитата от бедствия и аварии, нравственото възпитание и др. Включени са нови теми и проблеми от икономическото и гражданското образование, екологичното и здравното възпитание. Важно място се отделя на подготовката за празници, където учениците активно си взаимодействат, работят в екипи и осъществяват различни проекти. "Спазвам правилата" предлага и нов дидактичен подход, който включва елементи от традиционното, но и продуктивното и интерактивното обучение. Важна е и ориентацията към "ученето чрез откриване" и ученето в процеса на непосредствената практическа дейност. За това всяка тема предлага необходимата информация, дискусии, анализ, решаване на проблеми, рисуване, практическа работа, конструиране и моделиране и др. Темите в предложената методика са разположени в дидактическа последователност. Приложен е и принципът за прагматичност, постепенно усложняване на учебното съдържание и сезонност. Учителят обаче може да размества темите, за да организира по-ефективно обучение в зависимост от конкретните условия.


» Добави коментар

Няма добавени коментари

 

Вашето име:
E-mail:
Вашето мнение:

Моля, въведете кода
Други книги от категория „Помагала за ученика“