Книги
Учебна литература
Книги

» Обратно

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас - ново актуализирано и преработено издание

Спазвам правилата. Учебно помагало за часа на класа за 3. клас - ново актуализирано и преработено издание

Автор: доц. д-р Любен Витанов, Красимира Брайкова

ISBN: 978-954-320-547-9
Категория: Помагала за ученика
Корици: Меки, Страници: 32 + приложения и стикери

Цена: 5.00 лв.

Гласували: 1

Автори: доц. д-р Любен Витанов, Красимира Брайкова

Учебното помагало е одобрено със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, науката и младежта. Методиката "Спазвам правилата" за трети клас продължва да следва концепцията за преподаване на интегриранато учебно съдържание в часа на класа. Предложените теми и учебни задачи, покриват всички основни проблеми от обучението по безопасност на движението по пътищата, поведение при бедствия и аварии, пожарна и аварийна безопасност и др. Приоритетни са темите, свързани с опасните и безопасните места на пътя, безопасното движение на велосипедиста, действията при бедствия и аварии и др. Учениците се запознават с противогаза и памучно-марлената превръзка и как да се предпазят от натравяния. Увеличават се темите, свързани със здравното образование, нравственото и патриотичното възпитание и отношенията в клас. Предлагат се материали за деня на народните будители. Развити са нови теми за правата и задълженията на децата, като акцент се поставя върху баланса права-отговорности. Важно място се отделя на подготовката за празници, където учениците активно си взаимодействат, работят в екипи и осъществяват различни проекти. Отделя се и време за запознаване със задълженията на децата у дома. Увеличава се интерактивното обучение, като учениците решават повече проблеми, изразяват устно и писмено своите позиции, анализират, генерират идеи и учат по-активно в процеса на непосредствената практическа дейност. Този подход се съчетава с прагматичност на преподаването на всяка тема при която се предлага необходимата информация, дискусии, анализ, решаване на проблеми, рисуване, практическа работа, конструиране и моделиране и др. И в трети клас темите се предлагат спираловидно, като се добавя и разширява учебното съдържание. Продължава и прилагането на принципа за сезоност при разполагане на темите. Всичко това не ограничава учителя да размества и реорганизира учебно съдържание, за да организира по-ефективно обучение в зависимост от конкретните условия.

» Добави коментар

Няма добавени коментари

 

Вашето име:
E-mail:
Вашето мнение:

Моля, въведете кода
Други книги от категория „Помагала за ученика“