Книги
Учебна литература
Учебна литература
0700 13 137 - национален телефон за поръчки (на цената на 1 градски разговор)
Моб. 0889 894 517
sales@rivapulishers.com

Формуляр – заявка за учебни помагала

Данни за получателя

Училище:*
Име и фамилия:*
Адрес:*
E-mail:*
Тел:*

Данни за фактура

Име/фирма:
ЕИК:
Адрес:
МОЛ:
Директор:
Тел./факс:

Наименование на изданието Автори Цена
(за 1 брой)
Заявен брой Стойност (лв.)
      корична с ДДС    
  I Учебни помагала за часа на класа        
1 Спазвам правилата 1 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 5,00 лв.
2 Спазвам правилата 2 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 5,00 лв.
3 Спазвам правилата 3 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 5,00 лв.
4 Спазвам правилата 4 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 5,00 лв.
5 Спазвам правилата 5 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 4,00 лв.
6 Спазвам правилата 6 клас Л. Витанов, Кр. Брайкова, Т. Кечева 4,00 лв.
7 Спазвам правилата 7. клас доц. д-р Любен Витанов, Дорота Първулова, Иван Бардов 4,00 лв.
  ІІ.Учебни помагала по БДП        
1 Сами на пътя 1 клас М. Дерменджиева 3,00 лв.
2 Сами на пътя 2 клас М. Дерменджиева 3,00 лв.
3 Сами на пътя 3 клас М. Дерменджиева 3,00 лв.
4 Сами на пътя 4 клас М. Дерменджиева 3,00 лв.
5 Сами на пътя 5 клас М. Дерменджиева 4,20 лв.
6 Сами на пътя 6 клас М. Дерменджиева 4,20 лв.
7 Сами на пътя 7 клас М. Дерменджиева 4,20 лв.
8 Сами на пътя 8 клас М. Дерменджиева 4,20 лв.
  ІІІ. Тестови карти        
1 Тестова карта 1 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
2 Тестова карта 1 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
3 Тестова карта 2 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
4 Тестова карта 2 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
5 Тестова карта 3 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
6 Тестова карта 3 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
7 Тестова карта 4 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
8 Тестова карта 4 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
9 Тестова карта 5 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
10 Тестова карта 5 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
11 Тестова карта 6 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
12 Тестова карта 6 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
13 Тестова карта 7 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
14 Тестова карта 7 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
15 Тестова карта 8 клас , 1 срок Любен Витанов 0,12 лв.
16 Тестова карта 8 клас , 2 срок Любен Витанов 0,12 лв.
  ІV.Учебни помагала за учители        
1 Книга за учителя "Спазвам правилата" 1 кл. Л. Витанов, Кр. Брайкова 5,00 лв.
2 Книга за учителя "Спазвам правилата" 2 кл. Л. Витанов, Кр. Брайкова 5,00 лв.
3 Книга за учителя "Спазвам правилата" 3 кл. Л. Витанов, Кр. Брайкова 5,00 лв.
4 Книга за учителя "Спазвам правилата" 4 кл. Л. Витанов, Кр. Брайкова 5,00 лв.
5 Книга за учителя "Спазвам правилата" 5 кл. Л. Витанов 5,00 лв.
6 Книга за учителя "Спазвам правилата" 6 кл. Л. Витанов 5,00 лв.
7 Методика на обучението по БДП 1-4 кл. Л. Витанов, Кр. Брайкова 5,00 лв.
  V. Учебни табла "Спазвам правилата"        
1 Учебни табла за 1 клас   6,00 лв.
2 Учебни табла за 2 клас   6,00 лв.
3 Учебни табла за 3 клас   6,00 лв.
4 Учебни табла за 4 клас   6,00 лв.
5 Учебни табла за 5 клас   6,00 лв.
6 Учебни табла за 6 клас   6,00 лв.
  VІ. Учебни помагала по БДП за подготвителна група / клас      
1 Книжка за игри със Свети и Фарчо   3,50 лв.
  VII. Учебни помагала за ваканцията      
1 Голямата ваканция, учебно помагало след 1. клас доц. д-р Любен Витанов, Евтимия Манчева, Севделина Витанова, Минка Кирилова, Маргарита Тороманова 8,00 лв.
2 Голямата ваканция, учебно помагало след 2. клас доц. д-р Любен Витанов, Евтимия Манчева, Севделина Витанова, Минка Кирилова, Маргарита Тороманова 8,00 лв.
3 Голямата ваканция, учебно помагало след 3. клас доц. д-р Любен Витанов, Евтимия Манчева, Севделина Витанова, Минка Кирилова, Маргарита Тороманова 8,00 лв.
4 Приказна зимна ваканция 1. клас доц. д-р Любен Витанов, Лиляна Дворянова 6,00 лв.
  VIII. Учебни помагала по български език и литература      
1 Чета с разбиране 1. клас професор Нели Иванова, доктор Румяна Нешкова 4,00 лв.
2 Чета с разбиране 2. клас професор Нели Иванова, доктор Румяна Нешкова 4,00 лв.
3 Чета с разбиране 3. клас професор Нели Иванова, доктор Румяна Нешкова 4,00 лв.
4 Чета с разбиране 4. клас професор Нели Иванова, доктор Румяна Нешкова 5,00 лв.
5 Литературни и езикови задачи за 4 кл. професор Нели Иванова, доктор Румяна Нешкова 5,00 лв.
6 Мога да чета и пиша 1. клас Мария Бунева, Ангелина Жекова 5,50 лв.
7 Уча лесно правописа 2. клас Мария Бунева, Ангелина Жекова 2,50 лв.
8 Уча лесно правописа 3. клас Мария Бунева, Ангелина Жекова 2,50 лв.
9 Уча лесно правописа 4. клас Мария Бунева, Ангелина Жекова 2,50 лв.
  IX. Учени помагала по математика      
1 Аз решавам задачи! Учебно помагало по математика за 4. клас 4,70 лв.

Моля, въведете кода: