Книги
Учебна литература
За Учителя
Годишни разпределения

Примерни годишни разпределения за избираемите часове

Уважаеми преподаватели,

Тук можете да свалите актуалните примерни годишни тематични разпределения за избираемите часове по БЕЛ и математика за 1. и 2. клас към помагалата на ИК "РИВА" АД (кликнете върху съответния учебния предмет и ще се появи текстов документ, който да свалите и запазите):

 

 

1. клас
БЕЛ
Математика

 

 

2. клас

БЕЛ

Математика

 

 

5. клас

БЕЛ

 

 

6. клас

БЕЛ